© PHOTOPQR/LA MONTAGNE/CAMPAGNONI Francis; illustration mauvais traitement

Incest i et historisk lys

SILKEBORG »Opfattelsen af børns rolle i incestsager ca. 1870-1970« er emnet for et foredrag, som Mette Seidelin fra Rigsarkivet i Odense tirsdag den 28. marts holder hos Slægtsforskerne i Silkeborg.

I nyere tid ses børn som ofre, når de har været udsat for seksuelle overgreb i familien. Sådan har det ikke altid været. I foredraget vil Mette Seidelin fortælle om sin undersøgelse af incestsager i et historisk perspektiv. Hvem blev anmeldt, hvem anmeldte og hvordan håndterede familierne, naboerne og politiet sagerne? Man vil møde flere af de berørte familier og høre nærmere om, hvornår og hvorfor politiet kunne være skeptiske overfor børns »offerværdighed« tidligere. Afslutningsvis vil kilderne hertil blive nærmere præsenteret.

Foredraget holdes i Medborgerhuset på Bindslevs Plads.