Female hand signing contract on the table.

Silkeborg hurtigst i Østjylland til byggesagsbehandling

Siden 2015 er sagsbehandlingstiden faldet fra 13 til 10 dage i gennemsnit

SILKEBORG Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at Silkeborg Kommune er hurtigst til at behandle byggesager i Østjylland.

Opgørelsen viser, at det i gennemsnit tager 10 dage at få behandlet en byggesag i Silkeborg Kommune. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Østjylland er 24 dage.

- Det er vigtigt, at vi som kommune ikke bliver en flaskehals for nye byggeprojekter. Derfor har vi i de seneste år haft et stort fokus på at give borgere og virksomheder og en god og effektiv sagsbehandling i byggesager, forklarer borgmester Steen Vindum (V).

Siden 2015 er sagsbehandlingstiden i kommunen faldet fra 13 til 10 dage.

Silkeborg og Syddjurs deler resultatet på 10 dages behandlingstid i byggesager.

Opgørelsen fra Dansk Byggeri viser samtidig, at Silkeborg Kommune ligger i den laveste ende af sagsbehandlingstid på landsplan.

Den hurtigste ekspeditionstid ligger på fire dage, mens det i gennemsnit tager 60 dage at behandle en byggesag for de langsomste kommuner.

Størstedelen af landets kommuner bruger mellem 15 og 29 dage på at behandle en byggesag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger på landsplan på 22 dage.

Byggeboom i Silkeborg
Effektiviseringen af sagsbehandling sker samtidig med et regulært byggeboom i Silkeborg Kommune.

I perioden 2016-2019 er der igangsat og planlagt projekter for i alt 1,7 milliarder kroner. Projekterne tæller blandt andet nyt stadion, nyt plejecenter og parkeringskældre.

- Tallene taler deres tydelige sprog. Vi er en vækstkommune og derfor investerer vi massivt i at udvikle vores kommune og fremtidens velfærd i de kommende år, siger Steen Vindum.

Ud over de store kommunale bygge- og anlægsinvesteringer har som bekendt også en lang række private investorer og virksomheder byggeprojekter i gang eller på vej i Silkeborg.