Balle-pensionster gør status

BALLE Balle Sogns Pensionistforening indbyder medlemmerne til den årlige generalforsamling tirsdag den 4. april.

Dagen indledes ved middagstid med hyggeligt samvær, hvor der serveres en gang suppe, her afvikles også et mindre, amerikansk lotteri. Tilmelding til spisningen er nødvendig. Så holdes generalforsamling, som afsluttes med et besøg af motionsvejleder Morten Back Larsen fra Sundhedshuset. Han vil fortælle om aktuelle ældreemner.

Til afslutning er foreningen vært ved eftermiddagskaffen, herunder vil bestyrelsen fortælle lidt om den kommende sæsons aktiviteter.