I februar blev mange af de store bøge-træer fældet i Velling Skov, da skoven skal være naturskov. På tirsdag kan man høre, hvorfor Naturstyrelsen har valgt at gøre det på denne måde. Foto: Bjarne Gregersen.

Naturstyrelsen inviterer på diskussion og tur i Velling Skov

Marianne Brink 

Naturvejleder håber, at folk vil med i Velling Skov på tirsdag for at kigge på den nye naturskov

VELLING I februar fældede Naturstyrelsen en række gamle bøgetræer i Velling Skov som en del af planen med at gøre skoven til uberørt skov eller naturskov, som det også hedder.

Det betyder, at en række af skovens kæmper er faldet, og det har affødt en del kritik, blandt andet på de sociale medier.

For at imødegå kritikken har Naturstyrelsen med naturvejleder Jan Kjærgaard og skovfoged Thorbjørn Nørgaard i spidsen inviteret interesserede borgere til en rundvisning i Velling Skov tirsdag aften.

- Det er håbet, at der kommer mange, som vil diskutere og få svar på, hvorfor vi gør dette og på denne måde, siger Jan Kjærgaard.

Forstfuldmægtig Knud Erik Hesselbjerg har tidligere fortalt til Midtjyllands Avis, at fældningen skal ses som afslutningen på statens skovdrift i store dele af Velling Skov, der nu får lov at være helt i fred.

Det indebærer, at skoven får lov at henfalde og vokse ved selvsåninger. Det betyder, at skoven kan blive hjemsted for et meget varieret plante-, dyre- og insektliv - også kaldet en stor biodiversitet.

Ifølge Knud Erik Hessel-bjerg er Velling Skov det perfekte sted at indføre naturskov, for bøgen har formentlig været her siden indvandringen for 3000 år siden, og skoven rummer Danmarks største bevoksning af 250- til 300-årige bøgetræer samt en stor bevoksning med bøg, der er over 200 år gammel. Mange af de gamle bøge er allerede i færd med at forvitre, og dele af skoven fremstår allerede i dag som naturskov.

I alt er 254 hektar ud af 376 hektar udlagt til at ligge som urørt skov eller lignende.

Ved at fælde træerne nu, hjælper Naturstyrelsen processen på vej.

Lokale havde dog håbet på, at Naturstyrelsen ville have ladet skoven klare sig selv uden brug af motorsav og uden at fjerne de fældede stammer, for det kunne have skabt et godt miljø for insekter og svampe.

Denne kritik kan man fremføre på tirsdag den 2. maj, hvor interesserede kan møde ved Velling Skov på parkeringspladsen i det store sving ved landevejen cirka en kilometer nord for Velling.