Der er gang i mange byggeprojekter, og det giver travlhed i kommunens planafdeling.

Ventetid på nye lokalplaner

Kommuneplan og byggeboom er årsag til forsinkelserne

SILKEBORG Silkeborg Kommune oplever i disse år et stort byggeboom. Der er mange store projekter, og i afdelingen for Planlægning og Byggesag er man i øjeblikket i gang med at ansætte seks planmedarbejdere til en række ledige stillinger, så planerne kan komme hurtigere igennem.

- Det går godt med byggesagsbehandlingen, men vi har til gengæld svært ved at følge med de mange nye ansøgninger om lokalplaner, siger Plan- og Byggechef Trine Ribergaard Skammelsen, Silkeborg Kommune.

Lokalplanen fortæller, hvor bygningerne må placeres, hvor store, de må være, og hvor veje og stier må ligge, så det hele tager hensyn til naboer, trafikforhold, miljø og omgivelser, og lever op til de gældende love. Nogle lokalplaner er udarbejdet på kommunens initiativ og dækker et større område med for eksempel boliger og erhverv. Andre lokalplaner udarbejdes på projektudviklers initiativ og knytter sig direkte til et specifikt byggeri.

- Der er nogle konkrete udfordringer netop nu. vi har seks vakante planlæggerstillinger, ligesom vi netop nu arbejder på højtryk med behandling af 500 indsigelser til Kommuneplanen. Indsigelserne er vi igennem i løbet af juni, og stillingerne forventer vi besat i løbet af juli og august. Vi skal have rettet op på situationen, så borgere og erhvervsliv kan få deres sager hurtigt igennem, fortæller Trine Ribergaard Skammelsen.

Plan og Byg afdelingen forventer at kunne mærke effekten af igen at være fuldtallige i løbet af efteråret.

kh