Asger Jorns litografi »Jyske Linier« er fra 1953.

Jorn-tryk til Silkeborg

Museum Jorn har købt litografi på kunstauktion

JORN Museum Jorn har været på kunstauktion hos Bruun Rasmussen i København og med hjem til Silkeborg kunne museumsinspektør Lucas Habercorn bringe »Jyske Linier«, som er en litografi af Asger Jorn.

- Dette varianttryk er et af de få grafiske Jorn-arbejder, som vi manglede i museets næsten komplette samling af Jorns over 500 trykmotiver.

Værket anses for at være et vigtigt bindeled mellem den mere kendte version af litografiet »Jyske Linier« uden farvet baggrund og det keramiske relief med samme titel fra 1956, der er kendetegnet af en lignende gulfarvet baggrund.

Samtidig dokumenterer værket på enestående vis Jorns legende æstetiske praksis i forbindelse med de trykgrafiske udtryksmuligheder, fortæller han.

Litografien var vurderet til mellem 15.000 og 20.000 kroner, men Museum Jorn fik det lidt billgere, da der var hammerslag ved museets bud på 12.000 kroner. kloch