Martin Romvig er administrerende direktør i Eniig. Nu tilføjer selskabet en betydelig mængde gaskunder som et led i en overordnet strategi om at levere totalløsninger inden for energi og forsyning.

Eniig overtager stort gas-selskab

Søren Nielsen 

Forsyningsvirksomheden Eniig går ind i gas-branchen for bedre at kunne levere totale forsyningsløsninger til husstande

SILKEBORG Det lokalt forankrede forsyningsselskab Eniig har sammen med branchekollegaen Seas-Nve købt kundeporteføljen på 215.000 kunder fra HMN Naturgas.

Ifølge direktør i Eniig, Martin Romvig, skyldes opkøbet et strategisk ønske om at kunne levere en totalløsning inden for energi og forsyning til private husstande og virksomheder.

- Vi vil gerne se os selv som totalleverandør overfor kunderne. Det skulle gerne komme kunderne til gode i den sidste ende, forklarer administrerende direktør hos Eniig, Martin Romvig.

Eniig og Seas-Nye har fordelt gaskunderne mellem sig. Eniig overtager i grove træk alle kunder vest for Storebælt, mens Seas-Nye overtager de restende kunder i Østdanmark.

Martin Romvig tilføjer, at kunderne ikke vil mærke prisstigninger.

- Vi arbejder for vores andelshavere, og vi har ingen intensioner om prisstigninger. Vores tanke omkring det her er, at vi allerede har en god erfaring som energileverandør, og derfor kan vi opnå nogle synergier i de tekniske systemer og den måde, hvorpå mennesker arbejder på, forklarer Martin Romvig.

Faktisk har Eniig allerede i en del år haft en mindre gruppe kunder, som forsynes med gas. Nu får den del så et markant løft, forklarer direktøren.

Aftalens parter afventer nu konkurrencemyndighedernes godkendelse, hvilket forventes at blive modtaget i inden udgangen af 2017.

Handlen er ligeledes betinget af godkendelse fra repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S, og af at Folketinget vedtager et foreliggende lovforslag for den kommunale modregning på naturgasområdet.

Eniig har i dag 383.000 andelshavere i Nord- og Midtjylland. Det gør selskabet til landets tredjestørste energikoncern. Koncernledelsen sidder på Tietgensvej i Silkeborg.