På en strækning af Sejsvej - markeret med rødt - er der sat skilte op for at få farten ned.

Farten skal ned på Sejsvej

Kenneth Husum 

Der er sat nye fartskilte op på Sejsvej

SILKEBORG For at sænke hastigheden og dermed øge trafiksikkerheden omkring de mange ind- og udkørsler etableres nu hastighedsbegrænsning på 60 km/t på en strækning 600 meter før Sejs-Svejbæk fra Silkeborg-siden.

På strækningen er der flere sideveje. Både en sidevej til De Små Fisk, den lille runde parkeringsplads, Hattenæsvænget og Hundeskoven. De to sidstnævnte ligger over for hinanden og er samtidig forsynet med busstoppested.

- Der er trafik hele året ved alle sideveje, og der færdes en del bløde trafikanter, men der er især megettrafik til og fra parkeringen ved De Små Fisk om sommeren.

Samtidig er det den strækning på Sejsvej, hvor det er tilladt at overhale, oplyser Jane Næsborg, der er ingeniør i kommunens vej- og trafikafdeling.

Politiet har registreret otte uheld på strækningen fra 2006 til 2016 .