Café for pårørende til demente

GJERN Mandag den 7. august gælder det sæsonens første demens-café i Gjern, hvor Ældre Sagen Gjern står bag en aktivitet rettet mod pårørende og andre nærtstående til demente.

Det er herefter altid den første mandag i måneden, at der er demenscafé i Gjern.

Det foregår på Karolinelundscentret i Gjern.

Caféen er et frirum, hvor pårørende og nærtstående til demente har mulighed for at møde ligestillede, og samtidig deltager frivillige fra Ældre Sagen i samarbejde med lokalledere og demenskonsulent.

Der er mulighed for, i dette tidsrum, at få en frivillig aflaster i hjemmet.

Det skal forinden aftales med en af Ældre Sagen Gjerns frivillig-koordinatorer.