Hotel Impala brænder.

Beredskabet er sat ind i efterslukningen af Impala

Søren Nielsen 

SILKEBORG Det strømmede torsdag aften ind med mandskab fra Beredskabsstyrelsen, der vil assistere Midtjysk Brand & Redning med den yderligere efterslukning af branden på Hotel Impala.

Som noget af det første, så valgte beredskabsstyrelsen at hente vand fra det vestlige bassin i Silkeborg Langsø.

Adskillige brandmænd har været på opgaven, og efterslukningsarbejdet forventes at vare mange timer endnu.