Thorsø i Virklund er igen ramt af massiv algeforurening. Silkeborg Kommune fraråder derfor badning i søen - og opfordrer til at hunde holdes væk fra området. Her et billede fra en af de mange tidligere episoder med algeforurening. Foto: Martin Ballund.

Thorsø er grøn af alger

Susanne Niskanen 

Siden 2010 har Thorsø oplevet en massiv opblomstring af alger - nu er den gal igen.

VIRKLUND Så er der igen konstateret store mængder alger i Thorsø i Virklund, og Silkeborg Kommune fraråder badning i hele søen. Det gælder også for hunde, ligesom det frarådes, at lade hunde drikke af vandet.

Der er sat skilte op ved både Vesterlund og Thorsøbadet, hvor mange lokale borgere tidligere har haft glæde af at hoppe i vandet og bade og svømme om sommeren.

Men ikke i de senere år. Her har Thorsø nemlig i perioder været voldsomt plaget af alger, som skyldes, at der er mange næringsstoffer (det vil sige fosfor og kvælstof) i vandet. Og prognoserne for fremtiden ser ikke lovende ud. Silkeborg Kommune vurderer selv, at det ikke er økonomisk muligt at forsøge at restaurere Thorsø - og at effekten af et indgreb ved sørestaurering oftest ikke er varig og vil derfor skulle gentages med jævne mellemrum.

Kommunen er dog i dialog med Miljøstyrelsen for at få et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at få udpeget forureningskilder og mulige indsatser og løsninger for søen. Indtil videre er der blandt andet lavet en plan for kloakering af det nærliggende sommerhusområde.