Friluftsguds-tjenesten bliver holdt i idylliske og naturskønne omgivelser ved Fløjelshøj i Katrinedal.

Friluftsgudstjeneste ved Fløjelshøj

KATRINEDAL Menighedsrådene i Bryrup og Them sogne inviterer på søndag den 20. august til friluftsgudstjeneste ved Fløjelshøj på Vorretvej 5 ved Katrinedal.

Salten Å, der danner sognegrænsen mellem Bryrup og Them sogne, går tværs gennem Katrinedal, og ved det smukke Fløjelshøj bliver friluftsgudstjenesten holdt med åens rislen som baggrund og Jørgens Sø som altertæppe.

Da naturen ikke har sørget for kirkebænke, opfordres gudstjenestens deltagere til selv at tage en stol med.

Præsterne Inge Røndal, Bryrup, og Andreas Engelbrecht Hansen, Them står for gudstjenesten. Bagefter er der mulighed for at nyde kaffen i de smukke omgivelser.