Foto: Martin Ballund

Gjern Natur på søtur

GJERN/TANGE Fredag aften den 25. august stævner foreningen Gjern Natur ud på Tange Sø.

Ans Sejlklub og deres skippere har stillet deres både til rådighed for en udflugt for medlemmerne af Gjern Natur. Det er blevet en tilbagevendende begivenhed, der har rødder tilbage til Gjern Naturs stiftelse i 2011, og det kan vel næsten kaldes en pilgrimsfærd for foreningens medlemmer.

Det var nemlig uenighed omkring fremtiden for Tange Sø, der dengang fik lokalafdelingen i Gjern af Danmarks Naturfredningsforening til at melde sig ud af hovedforeningen og i stedet stifte Gjern Natur.

Man mødes ved klubhuset ved Ans Sejlklub for enden af Søgade i Ans og stævner ud. Så går det stille og roligt over søen mod Lagunen i modsatte ende af søen ledsaget af skipper-fortællinger. Undervejs kan man sandsynligvis nyde synet af adskillige fugle.