Ordførende bankdirektør Anders Dam. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Jyske Bank tjener to milliarder i første del af 2017

Søren Nielsen 

SILKEBORG Jyske Bank fik et resultat før skat på lige over to milliarder kroner i første halvår 2017 mod 1,5 milliarder kroner i samme periode 2016. Det oplyser banken i en meddelelse.

- Periodens resultat blev 1.615 mio. kr. efter skat og forrentede egenkapitalen med 10,2% p.a. i 1. halvår 2017 i overensstemmelse med målsætningen om 8-12%, hvilket anses for tilfredsstillende givet det lave renteniveau samt en reduktion i obligationsbeholdningen på ca. 15 mia. kr. siden ultimo 2016, skriver ordførende direktør Anders Dam i en kommentar til regnskabet.

Det er fortsat bolig-forretningen, og opkøbet af BRF Kredit, som er med til at sikre væksten for Jyske Bank.

-Der er fortsat stor interesse for koncernens produkter fra såvel nye som eksisterende kunder. Med en tilgang i nye bankboligudlån på aktuelt 90,3 mia. kr., skabt på kun 3,5 år, er det stadig muligt at nå et niveau på 100 mia. kr. i løbet af 1. halvår 2018. Ligeledes opleves en betydelig interesse for almindelige realkreditprodukter til såvel privat som erhvervsformål. Også indenfor private banking, kapitalmarkeder og leasing noteres der stor kundeinteresse, skriver Anders Dam videre.

Bankens bestyrelse har igen valgt at opkøbe aktier. Det vil komme aktionærerne til gode.

- Som følge af den solide vækst, den tilfredsstillende indtjening samt den gradvise omlægning af kapitalstrukturen har bestyrelsen besluttet at forhøje det eksisterende aktietilbagekøbsprogram med 1 mia. kr. frem til 28. marts 2018, slutter Anders Dam.