Erhvervs-akademi Dania oplever stor interesse for efter- og videre-uddannelse fra teknologiske virksomheder. Her er det el-installatører, der er på skolebænken.

Flere i Silkeborg vælger efteruddannelse

Kenneth Husum 

Erhvervsakademi Dania har succes med efteruddannelses inden for teknologi

SILKEBORG Silkeborg går mod strømmen, når det gælder efteruddannelse.

Det viser tal fra Erhvervsakademi Dania i Silkeborg, der sidste år havde rekordmange på efteruddannelse. 636 personer læste videre, mens tallet året før var på 354.

På landsplan er tendensen den stikmodsatte. Tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen på efteruddannelse er den laveste i 25 år.

Det er de teknologiske efter- og videreuddannelser, som er en stor del af årsagen til de flere deltagere hos Erhvervsakademi Dania.

Mens der i 2014 ikke var en eneste person på en efter- og videreuddannelse inden for energi, innovation, produktion, el eller automation, deltog 173 personer i 2016 på netop et af de fag. Det skyldes, at man indtil for to år siden slet ikke havde teknologiske efter- og videreuddannelser på erhvervsakademiet, men det er der nu.

- Vi var primært et merkantilt erhvervsakademi, men i dag er vi langt mere tekniske. Vi er til for at understøtte det lokale erhvervsliv og den politiske dagsorden, og netop her ser vi i disse år en stor interesse for opkvalificering af faglærte inden for industrien. Lige nu kan virksomhederne ikke få medarbejdere med de rigtige kompetencer på det tekniske område, hvor faglærte skal kunne tale samme sprog som ingeniøren, samtidig med at de ikke kan undværes til en toårig videregående fuldtidsuddannelse. Der er med andre ord brug for teknologiske deltidsuddannelser i Silkeborg lige nu, siger erhvervsdirektør Birgitte Riise Bjærge.

Derfor er efter- og videreuddannelser som el-installatør og energikonsulent kommet til, men også inden for produk-tionsoptimering og automation har Erhvervsakademi Dania udviklet nye efteruddannelser.