Østergade skal bindes sammen med Torvet med ny belægning.

Snart går renoveringen af Østergade i gang

Arbejdet går i gang midt i september

SILKEBORG Efter færdiggørelsen af byens nye torv står Østergade over for en større renovering, der efter planen går i gang midt i september.

Østergade kommer til at få samme udtryk form Torvet. Det vil sige med samme granitbelægning som Torvet og med Jornsk aftryk.

Der venter dog et større gravearbejde, før brolæggerne kan gå i gang med granitten. Der skal graves nye regnvands- og spildevandsledninger ned. I dag løber regn- og spildevandet i den samme ledning, men Silkeborg Forsyning vil adskille de to ting fra hinanden for blandt andet at sikre mod større oversvømmelser og værne om søer og vandløb.

I uge 37 går entreprenørerne i gang med at rydde fortovet og halvdelen af vejen fra Godthåbsvej, hvor busserne holder, og op mod Torvet. Det er ikke afklaret, om der bliver adgang for biler.

Det er Buus Anlægsgartner A/S, som også stod for renoveringen af Torvet, der skal styre slagets gang. Arbejdet forventes afsluttet midt i juni 2018.

Strækningen fra Godthåbsgade og op mod Torvet bliver belagt med præcis samme granit som Torvet, og de jornske figurer går også igen her.

Der skal i alt lægges omkring 1900 kvadratmeter ny granit på den vestlige del af Østergade, og så etableres der nye fortove i granit og beton. Derud over får gaden ny belysning og beplantning.