Hjertemotionister ved sidste års hjertemotionsforløb i Lunden.

Hjertemotion i Lunden

SILKEBORG Hjerteforeningens motionsaktiviteter i den nye sæson begynder tirsdag formiddag, den 5. september, i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.

Hjertemotion er et hjerterigtigt og hjertesundt motionsforløb i trygge rammer sammen med andre hjertepatienter, siger man fra foreningen. Træningen tilrettelægges og ledes af en fysioterapeut, som er parat med gode råd og vejledning, mens der motioneres, men der er også tid til hyggeligt samvær og erfaringsdeling.

Tilsvarende er der hjertemotion i Kjellerup, det er onsdag eftermiddag hos Kjellerup Fysioterapi og Træning, Almtoftvej 20.

Der vil traditionen tro være et aftenarrangement med spisning på Restaurant- og Kokkeskolen, Silkeborg i oktober.