Lisbeth Smedegaard Andersen besøger Balle Sognegård.

Sogneaften med salmedigter

BALLE Onsdag den 13. september indbyder Balle Kirke til en sogneaften med salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen.

Kan salmer være moderne? Det spørgsmål vil Lisbeth Smedegaard Andersen give svar på ved salmesangaften i sognegården, hvor der synges nogle af hendes nye salmer. Hun vil fortælle om de tanker, hun gør sig som salmedigter i en moderne tid.

»Ligesom en præst i sin prædiken må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn,« fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen.