Silkeborg blandt højdespringere i måling af job-vækst

Søren Nielsen 

SILKEBORG Det går fremad med at skabe job i den private sektor i Silkeborg Kommune. Det viser nye tal fra Djøf Privat.

Fra 2011 til 2016 er der således sket en lokal jobvækst på syv procent.

I reelle tal svarer det til, at Silkeborg er gået fra 18.796 job i 2011 til 20.067 job i 2016.

Generelt går det godt med jobskabelsen i det midt- og østjyske. Til gengæld ser det mere svært ud i det vestjyske.

Skanderborg Kommune har haft en vækst i antallet af arbejdspladser i den private sektor på 13 pct. i perioden 2011 til 2016. Det svarer til en fremgang på over 600 privatansatte medarbejdere. Aarhus Kommune ligger på en andenplads med en fremgang på otte procent svarende til over 7.000 nye job.

I bunden ligger Samsø og Struer Kommuner med et tab på 18 og 16 procent i antallet af private arbejdspladser.

Samlet har der været en fremgang på 2,7 pct. i hele Region Midtjylland. Tallene kommer fra Danmarks Statistiks lønmodtagerregister og 2016-tallene er de nyest tilgængelige.

- Selv om det generelt går godt for dansk økonomi og beskæftigelse, er der meget store variationer mellem de enkelte kommuner og regioner. Varig vækst i en kommune er helt uundgåeligt afhængig af antallet af private job, der bliver skabt. I Djøf ønsker vi et sammenhængende Danmark i balance, og det er helt åbenlyst, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at styrke den private vækst, siger Henrik Funder, formand for Djøf Privat.