Selvhjælpsgruppe for kræftramte

SILKEBORG Tirsdag den 26. september om formiddagen indbyder Selvhjælp Silkeborg til et informationsmøde om selvhjælpsgruppen »Bevar modet når kræften har banket på«.

Når man har kræft, kan det være vanskeligt både for én selv og for omgivelserne at forstå og tackle situationen - og her kan det ofte være en hjælp at mødes med andre i samme situation. Deltagerne i gruppen støtter hinanden og hjælpes ad med at tackle udfordringerne.

Selvhjælpsgruppen er gratis og mødes som regel ca. to timer hver 14. dag i Selvhjælp Silkeborgs lokaler.

Gruppen får i starten støtte fra en til to igangsættere, der hjælper gruppen godt på vej.

Informationsmødet holdes i Selvhjælp Silkeborgs lokaler Estrupsgade 4, 2.

Her vil projektkoordinator Jane Borlev, som selv er tidligere kræftpatient, dele sin historie - både omkring sygdomsforløbet, og hvordan hun har fundet en vej, der gav mening for hende.

Tilmelding er ønskeligt, men ikke nødvendigt.