Nyt netværk for forældre til børn med ADHD

SILKEBORG Selvhjælp Silkeborg indbyder tirsdag den 3. oktober om aftenen forældre til børn i alderen 5-10 år med ADHD til et informationsmøde med henblik på at starte en selvhjælpsgruppe for forældrene og eventuelt andre nært pårørende.

I indbydelsen siges der blandt andet: »I selvhjælpsgruppen vil du møde andre, der har haft nogenlunde de samme oplevelser og står overfor de samme udfordringer. Der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation. På møderne udveksler I viden og erfaringer og snakker om emner som for eksempel:

Barnets relationer til kammerater, søskende, skole, voksne mv.

Medicin, behandlingsmuligheder og sagsbehandlingen.

Omgivelsernes reaktioner.

Familiens muligheder og begrænsninger.

Hvordan får man et godt familieliv, med et ADHD-ramt barn.«

Selvhjælpsgruppen skal mødes en gang i måneden i et par timer.

Deltagerne har tavshedspligt.

Gruppen får i starten støtte fra en igangsætter.

Det er gratis at deltage. Opstartsmødet holdes i Selvhjælp Silkeborgs lokaler på Estrupsgade 4. Selvhjælp Silkeborg beder om tilmelding - men man må også møde op uden tilmelding.