Foto: Eniig

Eniig må stadig hedde Eniig

Jakob Munk Schmidt 

Den lokale energikoncern sejrede i navnestrid med Ewii

SILKEBORG Vestre Landsret har afsagt kendelse i navnestriden mellem de to energikoncerner Ewii og Eniig, og afgørelsen betyder, at det Silkeborg-baserede Eniig ikke behøver skifte navn.

Ifølge en pressemeddelelse fra Ewii er rettens kendelse entydig og giver Eniig ret til fortsat at bruge navnet Eniig, webdomænet Eniig.dk samt koncernens logo.

Ewii havde anlagt sagen, da koncernen mente, at Eniig krænkede Ewiis navn, såvel lydligt, som i relation til logo. Men selskaberne fortsætter nu praksis som hidtil.

- Det er vi naturligvis ærgerlige over. Vi har gentagne gange registreret, at kunder har forvekslet de to selskabers navn og logo, at pressen og offentligheden har taget fejl, samt at kendskabsgraden til vores navn er blevet udfordret. Men vi respekterer naturligvis kendelsen og vil lægge os endnu hårdere i selen med at fortælle markedet om forskellene på de to selskaber, siger Jens Christian Sørensen, konstitueret administrerende direktør for Ewii-koncernen.

Sagen har ifølge Ewii været særlig principiel, da den har omhandlet to store selskaber i samme branche, der sælger de samme ydelser i et stærkt konkurrencepræget marked.

Navnet Eniig blev vedtaget i 2016 i forbindelse med fusionen mellem Himmerland Elforsyning og Energimidt.

Ifølge Ewii har siden da været en række eksempler på kunders og offentlighedens problemer med at kende forskel på de to selskabers navne.

Derfor anlagde Ewii sag om krænkelse af varemærkeloven ved Sø- og Handelsretten.

I januar i år kom en kendelse, der gav Eniig ret til at beholde navnet, men tre dommere i Sø- og Handelsretten var uenige, hvorfor Ewii kærede kendelsen til Vestre Landsret.

Det har ikke været muligt at træffe Eniigs administrerende direktør Martin Romvig for en kommentar.