Kæmpe oliespild fra Sorring til Silkeborg

SORRING Midtjysk Brand & Redning og Silkeborg Kommunes Vej og Park-afdeling blev mandag aften sendt ud til en større forureningsopgave.

Over en godt 12 kilometer lang strækning øst for Sorring over Voel til Resenbro og motorvejstilkørslen var der spildt dieselolie på vejen.

Indsatsleder Lasse Magnussen og et par brandfolk begyndte klokken 17.30 på opgaven.

I det våde føre gav selv mindre mængder dieselolie glatte vognbaner.

Særligt i krydset Sorringvej/Hjortgårdsvej i Voel var det slemt.

Kommunens vejfolk strøede sand ud og opsatte advarselsskilte, mens brandfolkene gennem et par timer fulgte sporet og strøede kattegrus.

Det vides ikke, fra hvilket køretøj dieselolien er lækket, oplyser indsatslederen hos Brand & Redning.