Udstillingen »Europati - det lykkelige Europa« åbner lørdag på Kunstcentret Silkeborg Bad. Her er det »Europæiske tilstande« af Pernelle Maegaard.

En europæisk identitet

Udstillingen »Europati - det lykkelige Europa« sætter spot på europæiske fællesskaber og nationale forhold

KUNST Med udstillingen »Europati – det lykkelige Europa«, som lørdag åbner på Kunstcentret Silkeborg Bad, sætter otte danske samtidskunstnere spot på fællesskaber og nationale forhold.

Det handler om at udforske om noget er særligt europæisk og om der findes en særlig europæisk identitet.

De otte kunstnere bidrager alle med nyskabte værker til udstillingen, der ligeledes rummer arbejder skabt i fællesskab samt et Niebuhrsk rum med gruppens arkivalier.

Med reference til den berømte eventyrer og geolog Carsten Niebuhrs udforskende rejse i 1700-tallets Arabien, vender en gruppe danske kunstnere i nutiden blikket indad mod forestillingen om et særligt europæisk fællesskab.

Europa i perspektiv
Deres udforskning har til formål at sætte vores egne forestillinger og fordomme om Europa i perspektiv i en række forskellige kunstneriske medier.

- Et omvendt blik på vores egen verdensdel er nødvendigt i en tid med store forandringer og kan øge bevidstheden om fælles identitet og mere luftige forestillinger herom. Europæiske identiteter er i opbrud og svære at aflæse i øjeblikkets historiske flugtlinjer. Kunstnerne er optagede af såvel den kulturelle identitetsdannelse som af historiske skillelinjer, grænser, traditioner og stereotyper, lyder det i grundlaget for udstillingen.

Mange værker refererer direkte til en fælles tre uger lang rejse til Athen i oktober 2016. Athen står som et reelt og metaforisk brændpunkt for Europa, både i historisk og mytologisk forstand som »demokratiets vugge«, og som en samtidig prisme for økonomisk krise, nationalismens ideologiske tilbagekomst og Europas usikre svar på den humanitære krise og flygtningesituationen i de mellemøstlige naboområder.

Mange udtryksformer
De deltagende kunstnere er Bodil Brems, Henriette Camilla Hansen, Jeanette Land Schou, Karen Gabel Madsen, Nanna Gro Henningsen, Nina Maria Kleivan, Pernelle Maegaard og Vicky Steptoe.

På den omfattede udstilling spænder udtryksformerne fra maleri, grafik, installation til fotografiske serier og video.

Udstillingen »Europati – det lykkelige Europa«, som kan ses til 30. december, åbnes lørdag af Jasmine Søgaard, som er bestyrelsesmedlem i DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet.