Pierre Alechinskys litografi »Stand-haftighed - Persistance« fra 1993 blev doneret til Museum Jorn i 1998. Foto: Museum Jorn

Museum Jorn fejrer Alechinsky

Udstilling markerer den belgiske Cobra-kunstners 90 års fødselsdag

KUNST Tidligere i denne måned fyldte den belgiske kunstner Pierre Alechinsky 90 år. I den anledning viser Museum Jorn en udstilling med nogle af hans mest markante værker fra samlingen.

Pierre Alechinskys nære venskab med Asger Jorn førte til et mangeårigt og frugtbart kunstnerisk samarbejde mellem de to. Derudover har Alechinsky efter Jorns død i 1973 doneret en række betydningsfulde værker af anerkendte europæiske kunstnere til museet i Silkeborg.

Af Alechinskys egen produktion rummer museets samlinger i dag henved 400 værker - blandt andet det store relief »Penslens tanker«, som snor sig omkring vandmesterboligen i museets indre gård.

Maleren og grafikeren Pierre Alechinsky hører til Europas mest indflydelsesrige nulevende kunstnere. Efter sin uddannelse til bogillustrator og typograf på Kunstakademiet i Bruxelles tilsluttede han sig i 1949 sammen med blandt andre Asger Jorn, Christian Dotremont og Karel Appel den internationale Cobra-bevægelse.

Den dengang kun 22-årige Alechinsky engagerede sig især i fællesarbejdet med sine kunstnerkollegaer og i produktionen af kunstnergruppens vigtigste kommunikationsredskab, tidsskriftet Cobra. I 1951 flyttede han til Paris for at studere trykteknik hos Stanley William Hayter på dennes kendte Atelier 17. Et vigtigt element i Alechinsky kunstneriske dannelse og praksis er hans indgående kendskab til fjernøstlig kunst og kultur, som han forfinede som Paris-korrespondent for den japanske avis Bukobi i 1950’erne.

Alechinskys kunst har været repræsenteret på de mest berømte udstillingssteder i verden, blandt andet på Guggenheim-museet og Museum of Modern Art i New York, på Stedelijk Museum i Amsterdam, på Centre Pompidou i Paris, på Documenta i Kassel og på Biennalen i Venedig.

Han har været professor for malerkunst på Kunstakademiet i Paris og han har modtaget en række priser og legater

Udstillingen på Museum Jorn har titlen »Cobra kunstneren Pierre Alechinsky - Persistance/Standhaftighed« og den kan ses til søndag 5. november.