Gamle hule træer bliver flyttet, så flagermus ikke flytter ind der, hvor den nye Nordskovvej skal bygges.

Nu bliver de første træer fældet på Nordskovvej

Kenneth Husum 

Hule træer bliver fældet før flagermusene går i vinterhi

SILKEBORG De første træer bliver nu fældet for at gøre klar til den kommende Nordskovvej gennem Nordskoven.

Det er planen, at byggeriet af Nordskovvej skal i gang til april næste år, men allerede nu bliver seks træer fældet i det gamle banetracé.

Det sker netop nu af hensyn til områdets flagermus, der ikke endnu har taget hul på vintersøvnen eller yngler på denne tid af året. Derfor skal træerne allerede fjernes inden 30. oktober.

– Hule træer er et yndet sted at bo og yngle for flagermus. Da det er en fredet dyreart, kan vi ikke uden videre fælde træer, der er egnede bosteder for flagermusene. Det skal ske i september og oktober, hvor deres unger er fløjet fra reden, og hvor de endnu ikke er gået i vinterdvale, siger Frank Borch-Olsen, der er Formand for Vej- og Trafikudvalget.

Der er foretaget en grundig gennemgang af de træer, som skal fældes, for at give plads til den kommende vej.

– Alle træer langs den kommende Nordskovvej er nøje undersøgt for, om de er egnede som bo- og ynglested for flagermus og ynglende fugle. Det er ikke sikkert, at der er flagermus i de pågældende træer, men alene det, at de egner sig til at huse flagermus, gør, at vi skal være ekstra forsigtige, siger Frank Borch-Olsen.

I samme område er lignende træer med hulrum og sprækker, hvor flagermus og fugle med fordel kan finde et nyt hjem.

Silkeborg Kommune planter desuden tolv nye fredede træer som erstatning for de træer, der fjernes.

Argumentet for Nordskovvej er, at den nye vej skal afhjælpe bilkøer og trængsel ind og ud af Silkeborg fra øst og i det nye motorvejskryds samt gøre havneområdet mere fredeligt ved at fordele trafikken på to veje, Århusvej og den nye Nordskovvej.

Vejen bliver bygget på baggrund af prognoser, der viser, at trafikken på Århusvej vil stige i takt med, at midtbyen fortættes med flere boliger, mere liv og oplevelser. Blandt andet den nye bydel på Søtorvet og det kommende højhus på Papirfabrikken