Plan for biogasanlæg fortsætter

Jesper Rosenquist 

Borgmester Steen Vindum (V) fik opbakning til at fortsætte planlægningen af et biogasanlæg i Lemming

SILKEBORG Silkeborg Kommune arbejder videre med lokalplanen for et biogasanlæg ved Lemming.

Det har et flertal i byrådet besluttet, efter Leif Lund (løsgænger) ellers foreslog, at sagen skulle standses.

Borgmester Steen Vindum (V) indledte med at sige i byrådssalen, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst.

- Ansøgeren bag biogasanlægget er heller ikke blevet partshørt i sagen. Derfor foreslår jeg, at sagen bliver sendt tilbage til behandling i plan-, klima- og miljøudvalget, sagde Steen Vindum.

Et stort flertal stemte for at sende sagen tilbage til behandling i udvalget.

Enhedslisten, Leif Lund og Teresa Jørgensen (løsgænger) undlod at stemme.