Bryrup-Them Jagtforening sørger igen i år for at pynte kirken flot op med gran, blade og jagttrofæer i forbindelse med jagt-gudstjenesten.

Jagtgudstjeneste og gule ærter i Gjessø

GJESSØ Jagten er et af menneskehedens første erhverv og har været en af grundstenene under vores civilisation - både med hensyn til at skaffe føde og beklædning.

I flere generationer har der været tradition for at fejre høsten med en gudstjeneste, hvor der bliver takket for afgrøderne, og vores tilgang til naturen bliver perspektiveret gennem kristendommens fortællinger.

I samme ånd bliver jagten fejret ved en jagtgudstjeneste i Brande Kirke ved Gjessø på søndag den 5. november.

Jagtgudstjenester er en forholdsvis ny tradition, som vinder mere og mere indpas rundt om i de danske sogne. Det er femte gang, der holdes jagtgudstjeneste i Brande Kirke, som ved den lejlighed plejer at være lige så fyldt som juleaften. Kirken er desuden pyntet flot op med pyntegrønt, grantræer, visne blade, jagttrofæer og udstoppede dyr fra de danske skove.

Jagtgudstjenesten er arrangeret i samarbejde med Bryrup-Them Jagtforening, hvis medlemmer står for at pynte kirken op. Desuden medvirker jagthornsblæsere fra Silkeborg-egnen i gudstjenesten.

Bagefter er der fællesspisning i Gjessø Forsamlingshus med gule ærter på menuen. Det kræver tilmelding at deltage i fællesspisningen i forsamlingshuset, hvor der er plads til 100 gæster.