Valgmøde om motorvej og outdoor

Silkeborg Højskole lægger lokaler til valgmøde om motorvejsstøj, byudvikling og Silkeborg som outdoor-hovedstad

SILKEBORG Onsdag aften den 8. november inviterer Silkeborg Højskole, i samarbejde med samarbejdsgruppen »Tag Toppen af Støjen« - som er en borgergruppe, der kæmper for en tålelig støj fra Silkeborgmotorvejen - til et valgmøde på Silkeborg Højskole.

I løbet af aftenen, hvor der deltager otte politiske kandidater til byrådsvalget, vil der komme fokus på fire områder: Byudvikling i Silkeborg, motorvejsstøj, erhvervspolitik og Silkeborg som outdoor-hovedstad - og hvordan vil politikerne understøtte dette brand.

Særlig motorvejsstøj har fyldt meget for samarbejdsgruppen, da det viste sig, at støjgenerne fra motorvejen var større, end myndighederne havde stillet borgerne i udsigt.

- Vi ønsker med valgarrangementet dels at få sat fokus på kandidaternes bud på løsninger i forhold til motorvejsstøj, og dels sætte fokus på tre andre vigtige emner for Silkeborg, som også har relevans, når man kigger på motorvejen, men også hele Silkeborg Kommune, siger Troels Risager, der er initiativtager til valgmødet.

Mødet bliver tilrettelagt på en sådan måde, at det er borgerne i salen, som vælger, hvilke spørgsmål de politiske kandidater skal stilles.

- Vi ønsker, at der kommer konkrete forslag og fokus på ens egen politik frem for modpartens, understreger Troels Risager Bendixen.

Politikerne bliver Hans Okholm (SF), Lene Fruelund (EL), Kim Egeskov (Rad), Morten Dalgaard Høgh (LA), Martin Jakobsen (K), Kuno Flenert Danielsen DF), Lars Faarup (S) og Mads Frandsen (V).

Ordstyrer bliver forstander på Silkeborg Højskole, Jacob Zakarias Eyermann.

Niska