Silkeborg har færre læseheste

Kenneth Husum 

Der bliver lånt færre bøger på bibliotekterne

SILKEBORG Der bliver færre læseheste i Silkeborg Kommune.

Det viser tal over udlån af bøger fra biblioteket.

På fem år er antallet af udlånte bøger pr. 1000 borger faldet fra 9520 til 8092, ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Samme tendens går igen på landsplan.

Ser man på folkebibliotekernes udlån af bøger, er der markante forskelle på tværs af kommunerne – selv når der tages højde for indbyggertal.

Gentofte Kommune lader til at huse landets største læseheste. I hvert fald hvis man ser på folkebibliotekernes udlån af bøger. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, der dækker 2015.

For hver gang der bor 1.000 indbyggere i kommunen, udlånes 21.302 bøger – eller det der svarer til lidt mere end 21 bøger pr. indbygger i gennemsnit i løbet af året. Dermed er Gentofte den kommune i landet, hvor relativt flest bøger udlånes.

I den anden ende af skalaen ligger Hedensted, Vesthimmerlands og Læsø kommuner med henholdsvis 4.791, 4.603 og 2.690 udlånte bøger pr. 1.000 indbyggere.

Det relative antal udlånte bøger i Gentofte Kommune er altså mere end syv gange så højt som på Læsø.