Aage Nielsen holder foredrag om Martin Luther og hans samtid.

Foredrag om Luthers barndom og opvækst

SILKEBORG Martin Luthers barndom og opvækst er temaet, når Aage Nielsen torsdag den 16. november om eftermiddagen holder foredrag i Silkeborg Kirkes Kirkecafe. Der er ikke tale om et teologisk foredrag, men en fortælling om Martin Luther og hans samtid. Herved søger Aage Nielsen at tegne et billede af den religiøse og politiske samtid, som Luther voksede op i, blev uddannet i og kom til at virke i. I hvilken forstand var han »den rette mand på rette sted til rette tid?«

Silkeborg Kirkes kirkecafe er et åbent tilbud. Møderne holdes i sognelokalerne, Torvet 10 E.