Her et foto fra valgdagen i det forholdsvis store stemmeste Jysk Arena. Her er det Liberal Alliances kandidat, Thomas Tonsberg Schlie, der overrækker en stemmeseddel til en borger. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Færre gik i stemmeboksene

Søren Nielsen 

De unge vælgere er dog stadig flot repræsenteret ved kommunalvalget

SILKEBORG Knap så mange fandt vej til stemmeboksene ved dette kommunalvalg som i forhold til 2013.

Denne gang blev den samlede stemmeprocent 74,7 pct., mens den ved det forrige valg var på 76 pct.

Dermed altså en lille tilbagegang.

I Silkeborg har man ved de seneste valg lavet en målrettet indsats for at få især unge under 30 år til at stemme. Det er sket via Bestem-kampagnen.

Her har man brugt rollemodeller, sociale medier og viden fra valgforskning og adfærdsforskning til at få flere, især unge under 30 år, til at stemme.

Sidst på valgdagen i går lød prognosen blandt de unge vælgere under 30 år på en valgdeltagelse på 60,2 pct. Dermed er procenten på niveau med valget for fire år siden. Her blev resultatet 60,7 pct. I Silkeborg var der cirka 10.800 vælgere er under 30 år

Bedre end landsgennemsnit
Dog stemte de lokale vælgere lidt mere end landsgennemsnittet, som landende på 70,7. Det er også lidt lavere end forrige år. Valgforskere mener dog, at gårsdagens resultat er flot.

Valgdeltagelsen være påvirket af, at der er kommet mange indvandrere, for eksempel EU-borgere fra Østeuropa, til landet, som har fået stemmeret, men som traditionelt stemmer meget lidt.

I Silkeborg kunne 70.593 borgere kan stemme.

Det er rekord og ca. 2.500 flere end ved valget for fire år siden.

Der var 30 valgsteder i kommunen, hvoraf det mindste var i Hjøllund.

Det største valgsted var i Vestergadehallen med 7.837 stemmer.

De sidste stemmer var talt op omkring klokken 23.00. Først onsdag eftermiddag kender vi de personlige stemmetal og dermed også hvilke politikere, der er valgt ind.

Midtjyllands Avis’ netudgave, mja.dk, følger optællingen af de personlige stemmer, som forventes at ligge klar omkring kl. 14.00.