Frikadeller og brune kartofler udløste stor udrykning til boligblok

SILKEBORG To politipatruljer, lægebil, sprøjte, tankvogn, stigevogn og ambulance hastede mandag klokken 20.38 til Arendalsvej 230, hvorfra der blev meldt om ild i en etageejendom.

Hos en ældre dame var gået ild i gryderne på et komfur. og det betød at frikadeller og de brune kartofler udløste en del røgudvikling og derfor blev det helt store udrykningskavaleri.

Ifølge de foreløbige oplysninger havde den ældre dame været i gang med aftensmaden, og var måske faldet i søvn eller havde fået et ildebefindende - og maden var brændt på, hvilket gav temmelig meget røg i lejligheden.

Damen blev behandlet for røgforgiftning på stedet, og blev kørt til nærmere behandling på sygehuset.

Brandvæsnet kunne nøjes med at ventilere opgangen.

De mange redningskøretøjer på Arendalsvej tiltrak en del opmærksomhed i det befolkningstætte område.