Foto: Eniig

Eniig køber endnu et elselskab

Bjarne Gregersen 

Nibe Elforsynings 2.400 andelshavere og 2.200 elhandelskunder bliver en del af Eniig

SILKEBORG Det Silkeborg-baserede energiselskab Eniig, det tidligere Energi Midt, fortsætter med at opkøbe eller at blive medejer af andre forsyningsselskaber. Her ved årsskiftet gælder det en aftale om køb af Nibe Elforsynings elnet- og elhandelskunder.

Aftalen er blevet endelig godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i Nibe Elforsyning den 29. december 2017. Købet kommer som afslutning på et investeringsår, hvor Eniig sammen med Seas-Nve først købte HMN Naturgas. Dernæst fik Eniig det fulde ejerskab af Eniig Varme i Herning og dernæst af Gudenaacentralen.

I en fælles pressemeddelelse forklarer de to parter bag den nye handel, at myndighedernes stigende krav til effektiv netdrift gør det stadigt sværere at drive en sund elforsyning for de mindre elselskaber. Beliggende midt i Eniigs forsyningsområde har Nibe Elforsyning indtil nu drevet net- og elhandelsaktiviteter gennem samarbejder med Aars Elforsyning Entreprise A/S og Verdo. Et stigende administrativt pres har imidlertid ført til en erkendelse af, at rentabiliteten ikke længere er fornuftig. Derfor har man nu solgt til Eniig.

- Med alle de restriktioner, som Energitilsynet til stadighed pålægger elselskaberne, er det vanskeligt at drive en rentabel elforsyning. Derfor tog vi kontakt til Eniig, og vi blev hurtigt enige om, at et samarbejde giver rigtig god mening. I særdeleshed for vores kunder, forklarer bestyrelsesformand i Nibe Elforsyning, Frederik Vedel Møller.

Aftalen mellem Eniig og Nibe Elforsyning omfatter både net- og elhandelsaktiviteter. Nibe Elforsynings 2.400 andelshavere optages som andelshavere i Eniig a.m.b.a. Elnetaktiviteterne overtages af netselskabet N1 A/S, og elhandelsselskabet Eniig Energi A/S overtager de omkring 2.200 elhandelskunder.

- Naturlig udvikling
- Købet af Nibe Elforsyning skal ses som en naturlig del af den fortsatte konsolidering i branchen og med Nibe Elforsynings geografiske placering ligeledes som en naturlig udvikling af vores samlede aktiviteter i N1. Vi glæder os til at byde vores nye andelshavere velkomne i Eniig, siger Jan Østergaard Jensen, som er direktør i N1, hvor Eniigs netaktiviteter hører hjemme.

I forbindelse med Eniigs overtagelse af Nibe Elforsyning oprettes en almennyttig fond på 4,3 millioner kroner, som skal yde støtte til aktiviteter i Nibes lokalområde.

- I de senere år har vi oplevet en lang række fusioner i forsyningssektoren. Eniig er selv resultatet af, at forudseende energiselskaber i flere omgange har valgt at gå sammen. At flere end 385.000 netkunder i vores forsyningsområde i dag har strøm i kontakten og adgang til et effektivt drevet elnet skyldes, at energiselskaber gennem årtier har valgt at fusionere for at opnå stordriftsfordele. Det kommer elkunderne i Nibe også til at nyde godt af, siger Jan Østergaard Jensen.

Eniig er Danmarks nye energikoncern og er med 383.000 andelshavere landets tredjestørste.

Eniig koncernen har cirka 1.100 ansatte, og forretningsområderne dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.