Mistanke om hashrygning i kælder

SILKEBORG Henover weekenden blev der flyttet rundt på nogle effekter, der er henstillet i et kælderrum i Østergade.

Beboerne har ikke konstateret noget stjålet. De har anmeldt sagen til politiet. Beboerne tror, at nogle bruger kælderen til at ryge hash i.