Vandselskaber taber opgør med Skat om 36 milliarder

/ritzau/ 

Østre Landsret giver Skat medhold i to prøvesager, som vandværkerne har anlagt. Det kan koste forbrugere dyrt.

DOM De danske vandselskaber taber principiel sag til Skat i Østre Landsret og det kan koste forbrugerne dyrt.

I to prøvesager skulle Østre Landsret afgøre, om den beregningsmodel, der var lagt til grund for vandværkernes skattebetaling kunne bruges.

Beløbsmæssigt er der tale om den største skattesag nogensinde. Ifølge vandværkerne viser Skats egne beregninger, at forbrugerne får en ekstraregning på op til 36 milliarder kroner.

Afgørelsen kan også berøre lokale vandkunder i Silkeborg.

Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) mener, at vandselskaberne bliver brugt som »malkekøer« til at inddrive en skjult ekstraskat.

Sagen går tilbage til 2009, da Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber, der står for drikke- og spildevand skulle ændres til selvstændige aktieselskaber.

Derfor skulle vandværkernes værdier som bygninger og anlæg prissættes. Men da vandselskaber ikke har været handlet før, er værdien på bygninger og anlæg fastsat ud fra et skøn.

Og det er her, at Danva og Danske Vandværker er uenige med Skat. Vandselskaberne mener, at prisen på bygninger og anlæg er sat for lavt.

Det betyder, at vandselskaberne får et lavere fradrag, end de ellers ville have fået.

Problemet er, at Skat har brugt en beregningsmodel, som ifølge vandselskaberne passer til virksomheder, der skaber overskud. Den egner sig ikke til vandselskaber, som ifølge loven ikke må tjene penge.

Men tirsdag har Østre Landsret blåstemplet Skats beregningsmodel.

Der var dog ikke enighed blandt de fem dommere i landsretten. Et mindretal ville hjemvise sagerne til fornyet behandling i Skat.

Sagerne i Østre Landsret var anlagt mod Skat af Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vand A/S som prøvesager.

Men dommen får betydning for 273 andre vandselskaber, der har klaget over deres skatteansættelse til Landsskatteretten. Her er sagerne stillet i bero, indtil prøvesagerne er afgjort.

/ritzau/