Nu kan man få prøvet sin sag ved Landsskatteretten i Silkeborg

Camilla Abildgaard Norup 

Mandag blev den første retssag afviklet i Silkeborgs nye Landsskatteret

SILKEBORG Siden byretten i 2007 flyttede til Viborg, har der ikke været holdt retssager i Silkeborg.

Det blev der lavet om på mandag, da den første sag var i Landsskatteretten hos Skatteankestyrelsen på Glarmestervej.

Sidste år besluttede Landsskatterettens ledende retsformand Susanne Dahl, at det fra 2018 er muligt at anmode om at få prøvet sin sag i Landsskatteretten i Silkeborg. Hidtil har det kun været muligt at afvikle sager i Landsskatteretten i København.

Otte retsdage
- I løbet af 2018 har vi afsat otte dage til afholdelse af retsmøder i Silkeborg. Det er selvfølgelig vigtigt for os at sikre, at der berammes møder på alle dagene. Indtil nu lader det til, at der er interesse for, at få prøvet sin sag på et retsmøde i Silkeborg. Vi har uden problemer allerede nu fået berammet retsmøder til de næste retsmødedag i Silkeborg, siger Susanne Dahl.

Skatteankestyrelsen har i forvejen lokaler i Silkeborg, hvor det er let at komme til fra hele Jylland samt Aalborg og Aarhus, hvor flere advokathuse, som typisk kører sager i Landsskatteretten, i dag har til huse.

Da skatteministeriet annoncerede åbningen tilbage i november 2017 glædede skatteminister Karsten Lauritzen (V) sig over, at der nu er et alternativ til København.

- Der er jo lidt skørt, at danskere fra Vestdanmark skal køre til den modsatte ende af landet. Derfor er jeg glad for, at Landsskatteretten åbner for at få sager i Silkeborg. Det styrker borgernes retssikkerhed, siger Karsten Lauritzen.

130 medarbejdere
Skatteankestyrelsen i Silkeborg rundede 1. november 113 medarbejdere, og det er meningen, at afdelingen på Glarmestervej skal op på 130 medarbejdere. Det sker som led i en rekrutteringsindsats på landsplan som følge af det nye ejendomsvurderingssystem, der skal træde i kraft i 2019, og som skal give danskerne mere retvisende vurderinger af deres ejendomme og grunde.

Landsskatterettens afdeling i Silkeborg kommer dog ikke til at betyde, at målet om de 130 medarbejdere i Silkeborg bliver yderligere øget. Der bliver ingen dommere faststationeret i Silkeborg. De vil komme fra København for at afvikle sagerne i et lokale på Glarmestervej.