Chr. Juhl holder foredrag om mindretal

SILKEBORG Christian Juhl fra Silkeborg, der er valgt til Folketinget for Enhedslisten, vil fortælle om mindretalsproblematikken set med hans øjne på et møde i Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel.

Christian Juhl har altid interesseret sig for mindretal, og udover at han er medlem af Folketingets Sydslesvigudvalg, sidder han i Færøudvalget, Grønlandsudvalget, Nordisk Råd og udenrigsudvalget.

På mødet fortæller han om, hvad han og hans parti mener om vore nationale mindretal og mindretalsproblematikken generelt i EU, samt om arbejdet i Sydslesvigudvalget.

Foredraget afholdes mandag den 29. januar om aftenen i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg.

Alle er velkomne.