Rygsæk med sproggave får ros

Kenneth Husum 

SILKEBORG Socialstyrelsen har kortlagt kommunernes sociale indsatser i dagtilbud og har ud af 125 udvalgt 13 som særligt lovende. Af de 13 indsatser bliver Silkeborg Kommunes Sproggaven vurderet næsthøjest.

Sproggaven er en tidlig indsat for børn i alderen 0-6 år, der har risiko for udvikling af sproglige forsinkelser. Med en sproggave, en rygsæk med sprogstimulerende bøger, sange og spil, skal forældrene være med til at understøtte sprogudviklingen.

Sproggaven er et fagligt samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen, frivillige, tandplejen, tale-høre-konsulenter, tosprogsvejledere og biblioteket.

Sproggaverne er rettet mod to-sprogede børn samt til omkring 20 procent af børnene med forældre, der taler dansk.

De børn, der kan komme i betragtning, har forældre, der selv kan have haft læsevanskeligheder i folkeskolen eller er uden uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

På en skala fra 0-11 bliver Sproggaven vurderet til 8,8. Den sociale indsats Det Inkluderende Forældresamarbejde fra Odense Kommune bliver vurderet højest med 9,0.