Læk med ætsende stof udløste kemikaliealarm

Adam Haff 

Beredskabet rykkede ud, da gaffeltruck påkørte 1000 liters palletank på Priorsvej i Silkeborg

SILKEBORG Onsdag aften klokken 19.04 blev der slået alarm, efter at der på Priorsvej var blevet slået hul på en tank med ætsende syre.

I første omgang var det opfattelsen, at der var tale om en lille sag. Men da indsatslederen fra Brand & Redning kom til stedet, måtte han rekvirere assistance.

Det viste sig, at en gaffeltruck havde påkørt hjørnet af en 1000 liters palletank hos Silkeborg Fragt. Cirka 300 liter af den stærkt ildelugtende syre var flydt ud på gulvet.

Tanken var ikke særligt fyldestgørende mærket, så der var tvivl om, hvad den indeholdt, fortæller indsatsleder Lasse Magnussen.

- Det lugtede fælt. Vi kunne blot se, at tanken var mærket med tallet 8, som angiver, at der er tale om et ætsende stof, siger indsatslederen.

En tankvogn og to andre køretøjer fra brandstationen kom til stedet. Fra Viborg blev der sendt en særlig miljøbil med kemikaliedragter, syrefaste pumper og opsamlingskar.

Via fragtbrevet fandt man ud af, at tanken indeholdt aminosyre og med hjælp fra Beredskabsstyrelsen fik brandfolkene en vejledning i, hvordan stoffet skulle håndteres.

- Vi behandlede det, som var det myresyre. Det bliver neutraliseret af vand. Vi tilkaldte en speciel kemikalie-slamsuger, der sugede meget op. Og efter aftale med Silkeborg Forsyning kunne det, der allerede var kommet videre i kloaksystemet, klares ved, at vi tømte tankvognens 8000 liter vand i kloakken, siger Lasse Magnussen.

Han roser folkene på Silkeborg Fragt for håndteringen af sagen.

- Straks de opdagede uheldet, gjorde de, hvad de kunne for at inddæmme forureningen med kattegrus, for at den ikke skulle komme i kloakken. Truckføreren fik også tippet palletanken, så der ikke flød mere ud end højst nødvendigt. Og i øvrigt bar medarbejderne filtermasker, siger indsatslederen, der kunne melde færdigt arbejde klokken 21.50.