Skattesag: Så meget dyrere bliver vandet

Kenneth Husum 

SILKEBORG En langvarig skattesag kan betyde en ekstraregning for vand for hver eneste husstand i Silkeborg Kommune på 420 kr. om året.

Det viser beregninger fra Danva, der er Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Danva mener, at vandselskaberne betaler mere i skat end forventet. Ekstraskatten gør vandregningen op til 36 milliarder kroner dyrere for kunder og virksomheder.

- Skatteministeriets beskatning af vandselskaber modarbejder vandsektorlovens intentioner og påfører familier og virksomheder højere vandpriser.

Desuden gør den det vanskeligt for vandselskaberne at udvikle sektoren med endnu bedre og billigere løsninger til gavn for forbrugerne, skriver Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, i et indlæg i Altinget.dk.

Danva’s analyser viser, at et stort sønderjysk mejeri skal betale 12 procent mere for sit vand på grund af skatten.

En vestjysk landmand skal af med 17 procent mere over vandtaksten, mens en fiskeindustri i Lemvig får en forhøjelse af vandprisen på 7 procent på grund af skattebetalingen.

På Midtsjælland stiger vandprisen per husstand 300-500 kroner årligt, i Silkeborg stiger den med 420 kroner årligt.

I Aabenraa bliver vandtaksten 10 kroner dyrere per kubikmeter, hvilket giver hver familie en årlig forhøjelse på cirka 800 kroner. I Herning er stigningen for en husstand på 800-1000 kroner alene som følge af skattebetalingen.