Anders Dam ville fra sit kontor i Jyske Bank i Vestergade have haft udsigt til højhuset på 12 etager. - Der kom mange gode pointer og argumenter frem på bytingsmødet. Det er én af forklaringerne på, at vi vælger ikke at bygge et højhus, siger Anders Dam. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Milliarderne vælter ind i Jyske Bank

Søren Nielsen 

Den Silkeborg-baserede bank præsenterede tirsdag morgen sit årsregnskab for 2017

SILKEBORG Jyske Bank leverer et årsresultat før skat 4.002 mio. kr. Altså over fire milliarder kroner.

Dermed overstiger resultatet niveauet i 2016, som var på 3.906 mio. kr.

Til bankens ordinære generalforsamling i marts 2018 indstiller bestyrelsen, at der udbetales et ordinært udbytte på 5,85 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2017 mod 5,25 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2016.

- Jyske Bank opnåede et resultat før skat på 4.002 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 12,4 pct. Resultatet er opnået på baggrund af fremgang i forretningsomfang inden for alle segmenter. Resultat efter skat udgør 3.143 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 9,7 pct, hvilket er tilfredsstillende og i overensstemmelse med målet om en egenkapitalforrentning på 8-12 pct, udtaler Anders Dam i en kommentar.

Stadig boligejernes bank

Når det gælder udlån til boligkunderne oplever Jyske Bank fortsat solid vækst.

Anders Dam udtaler:

- På realkreditområdet til private har vi over de sidste knap fire år opnået en forøget markedsandel. I 2017 voksede de samlede realkreditudlån med 30 mia. kr., og siden fusionen med BRFkredit er realkreditudlånet vokset med 100 mia. kr. Det vidner om, at koncernen produkt- og prismæssigt står stærkt på markedet, siger bankdirektøren, og løfter samtidig sløret for det nye navn til realkredit-delen:

- Fra medio 2018 anvendes alene Jyske-brandet på boligfinansiering med samtidig lancering af Jyske Realkredit som navn på realkreditbenet. Under forudsætning af fortsat stabil økonomisk vækst i Danmark er det koncernens ambition, at porteføljen af boliglån vokser med 20-25 mia. kr. og udlån til erhvervsejendomme med 15-20 mia. kr. i løbet af de kommende 3 år. Målet er en samlet udlånsbalance på 350 mia. kr. i Jyske Realkredit, skriver Anders Dam i regnskabet.