Nu kommer cykelstien på Gjessøvej

Mette Andersen 

Arbejdet med at fælde træer langs vejen er begyndt, og senere på måneden tages hul på selve anlægsarbejdet

GJESSØ/SILKEBORG Cyklister, der tager turen fra Gjessø til Silkeborg og omvendt, får snart bedre og mere trafiksikre forhold, men det skal som bekendt være skidt, før det bliver godt.

Silkeborg Kommune regner med at komme i gang med at anlægge cykelsti på Gjessøvej på den fem km lange strækning mellem Gjessø og Silkeborg i denne måned. Men først skal en lang række træer - heraf flere meget store træer - langs vejen fældes for at give plads til cykelstien. Dette arbejde har Hede Danmark netop taget hul, og det fortsætter indtil den 18. marts. I den periode vil cyklister og bilister opleve, at den ene vejbane er spærret på korte strækninger alt efter, hvor hedeselskabet arbejder.

Træer, der må vige for cykelstien, bliver fældet på hele strækningen. Her har Silkeborg Kommune ved samme lejlighed fået Hede Danmark til at nedlægge gamle og usikre træer, som står og svajer og kan risikere at vælte under en storm.

Tre etaper
Mens træerne bliver fjernet i ét hug, skal cykelstien anlægges i tre etaper og bliver efter planen færdig næste år.

Første etape strækker sig fra Rustrupvej i Gjessø og frem til Gjessøvej 49. Her skal cykelstien ifølge projektleder ved Vej og Trafik i Silkeborg Kommune, Brita Skovlyst, være færdig til juni.

Anden etape, der går fra Gjessøvej 49 og frem til Funderholmevej, skal være færdig til december, mens tredje og sidste etape senest skal være færdig i juni næste år.

Den sidste etape går fra Funderholmevej og frem til Kunstcentret Silkeborg Bad. Her vil den nye cykelsti vil blive tilsluttet den første del af cykelstien, som blev færdig i 2014.

Under arbejdet med at anlægge den nye cykelsti bliver det nødvendigt at spærre den ene vejbane på Gjessøvej, hvor det derfor bliver nødvendigt at regulere trafikken med en lysregulering.

Cykelstien på vejen, hvor oversigtsforholdene er dårlige og farten ofte høj, bliver 1,5 meter bred langs begge sider af vejen og adskilt fra vejbanen med 30 cm brede rumlestriber. I de skarpe sving på Gjessø Bakke etableres dog en egentlig skillerabat, der skal forhindre bilister i at dreje så skarpt, at de kører ind på cykelstien.

Kommunen har afsat 13,2 mio. kr. til cykelstien.