Om at forstå dansk erhvervsliv

Foredrag om ØK´s historie på Museum Silkeborg

SILKEBORG Erhvervshistoriker Martin Iversen, CBS, lægger mandag den 12. marts vejen forbi Museum Silkeborg, hvor han vil holde foredrag om Det Østasiatiske Kompagnis storhed og fald.

Museum Silkeborg belyste i 2013-2014 ØKs alsidige og brogede historie ud fra udstillingen »Fra dreng til mand - dannelsesrejse på verdenshavene«. Det var en udstilling om ØKs indflydelse for helt konkrete silkeborgensere.

- Museum Silkeborg ønsker til stadighed at sammenholde den store og den lille historie, og mandag aften er der på museet en enestående mulighed for netop dette, siger Keld Dalsgaard, museumsinspektør på Museum Silkeborg.

Martin Iversen offentliggjorde i 2016 et kæmpeværk om ØK med titlen »Udsyn - ØK, Danmark og verden«,.

ØK - Det Østasiatiske Kompagni – fik en levetid på knap 120 år, fra 1897 til 2015. Og i sine velmagtsdage var det blomsten af og idealet for al dansk erhvervsliv. Blandt andet i sin egenskab af på et tidspunkt at være Danmarks og Nordens suverænt største virksomhed. Martin Iversen karakteriserer ligefrem ØK som Danmarks merkantile udenrigsministerium i lange perioder.

Niska