Anders Dam ville fra sit kontor i Jyske Bank i Vestergade have haft udsigt til højhuset på 12 etager. - Der kom mange gode pointer og argumenter frem på bytingsmødet. Det er én af forklaringerne på, at vi vælger ikke at bygge et højhus, siger Anders Dam. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Jyske Bank vil overtage Nordjyske Bank

Bjarne Gregersen 

Jyske Bank har fremsat købstilbud overfor aktionærerne i Nordjyske Bank

SILKEBORG Jyske Bank ejer i forvejen 38,5 procent af aktierne i Nordjyske Bank og er nu kommet med købstilbud om at overtage alle øvrige aktier i banken og altså dermed reelt overtage den noget mindre nordjyske bank.

Jyske Bank har tidligere forsøgt at sælge sin aktieandel i banken, men har nu vendt 180 grader for at satse på en overtagelse.

Den foreslåede handel værdisætter den nordjyske bank til en værdi af 3,1 milliarder kroner.

Nordjyske Bank har en kundeportefølje på 129.000 kunder.

Nordjyske Bank henvendte sig i slutningen af 2014 til Jyske Bank med ønske om, at Jyske Bank skulle støtte op om Nordjyske Banks køb af Nørresundby Bank. Det valgte Jyske Bank at gøre ved blandt andet at stille en tegningsgaranti på i alt 704 mio. kr. for den dertil nødvendige aktieemission. Det resulterede i at Jyske Bank endte med at eje aktier i Nordjyske Bank, og ejer i dag 38,47 pct. af aktierne i Nordjyske Bank.

I maj 2017 meddelte Jyske Bank, at banken ville forsøge at sælge deres aktier i Nordjyske Bank i løbet af 2017, til en acceptabel pris, der afspejlede værdierne i Nordjyske Bank. Det skete i forståelse med Nordjyske Banks ledelse. Ingen af forsøgene på at sælge aktierne har imidlertid kunnet gennemføres. Hertil kommer, at Standard & Poor’s, som fastsætter Jyske Banks rating, i løbet af 2017 har øget kapitalfradragene for ejerskab i andre finansielle virksomheder, hvilket gør det mindre interessant for Jyske Bank fortsat passivt at stille kapital til rådighed for Nordjyske Bank.

I en børsmeddelelse forklarer Jyske Bank, at den anser Nordjyske Bank for en veldrevet bank med dygtige medarbejdere og en stærk attraktiv position i Nordjylland. Samtidig har Jyske Bank en række konkurrencedygtige produkter og services, som kunderne i Nordjyske Bank ville have fordel af at få adgang til. Derfor vurderer Jyske Bank nu, at en sammenlægning af Jyske Bank og Nordjyske Bank vil være den bedste løsning for aktionærerne i begge banker.

Samtidig har Jyske Banks adm. direktør inviteret ledelsen i Nordjyske Bank til en dialog om en sammenlægning.

Ifølge Jyske Bank tilbud om et frivilligt køb af alle udestående aktier i Nordjyske Bank betyder tilbudskurs på 170 kr. pr. aktie, at der er tale på en præmie til sælgerne på cirka 43 procent sammenlignet med lukkekursen den 12. marts 2018.