Sagen mod sex-dømt frikirkepræst fortsætter

Brian Holst 

Der er endnu ikke sat et definitivt punktum i sagen om den 30-årige frikirkepræst, der er dømt for seksuelt misbrug af otte børn og unge i Silkeborg

SILKEBORG Sagen mod den 30-årige frikirkepræst fra Silkeborg, der for nylig blev idømt tre et halvt års fængsel i byretten i Viborg for seksuelt misbrug af otte børn og unge, fortsætter i landsretten.

Byretten i Viborg bekræfter, at man netop har modtaget en ankemeddelelse fra forsvarsadvokat Anne-Mette Larsen Rahbek.

Den 30-årige præst blev i byretten i stort set fuldt omfang dømt for tiltalerne i anklageskriftet, som indebærer grove seksuelle overgreb på otte børn og unge i Byens Kirke i Silkeborg i perioden fra 2006-2011. Forsvarsadvokat, Anne-Mette Larsen Rahbek, gjorde det efter byretsdommen klart, at hverken hun eller præsten er tilfredse med straffen. Foruden fængselsstraffen indebærer dommen også, at præsten skal udvises fra Danmark til USA, at han skal betale en samlet erstatning på over en halv million kroner til ofrene og en sanktion om, at han ikke må arbejde med børn og unge under 18 år eller have dem boende hos sig.

Ifølge Midtjyllands Avis’ oplysninger, har frikirkepræsten anket dommen til frifindelse, hvilket betyder, at sagen skal gå helt om i landsretten med ny bevisførelse. Derfor tyder det på, at eksempelvis ofrene og alle de øvrige vidner igen afgive forklaring i sagen. En anden mulighed er, at præsten har anket selve strafudmålingen på de tre et halvt års fængsel, hvilket vil betyde, at der ikke er behov for vidner i landsretten.

Midtjyllands Avis har forgæves forsøgt at få en kommentar fra forsvarsadvokat Anne-Mette Larsen Rahbek. Vi følger op på sagen.