Fredag falder den sidste kæmpe til Nyborg Slot

Bent Nørgaard 

En godt 40 meter høj douglasgran nær Krogs Bænk ved Almindsø må lade livet

SILKEBORG Hvis man vil se en af Silkeborgskovenes helt store kæmper blive fældet, så skal man lade turen gå omkring området lige vest for Krogs Bænk på sydsiden af Almindsø på fredag den 13. april kort før middag.

Her fælder medarbejdere fra Naturstyrelsen Søhøjlandet en godt 40 meter høj douglasgran med en diameter på over en meter. Det er det sidste træ til en stor leverance af tømmer i størrelse XXXXX-large til den ny udstillingsfløj ved Nyborg Slot.

Træerne er blevet fældet i de seneste uger, blandt andet i området nær Slåensø i Sønderskoven. Nu er man kommet til det sidste træ, og det er altså fundet nær Almindsø.

Leveringen af den store mængde tømmer var delt mellem Søhøjlandet og Rold Skov. I sidste ende viste det sig dog, at Silkeborgskovene var rigest på træer af de ekstraordinært store dimensioner, så hovedparten af træerne er fundet her.

Træet, er fældes på fredag, er cirka 120 år gammelt. Og det er ikke nogen alder for en dougla. Naturvejleder Jan Kjærgaard fortæller, at de sagtens kan blive 300 år.

Selvom der er fældet godt 30 af skovens kæmper, vil der fortsat være masser af store douglasgraner at glæde sig over i Silkeborg-skovene. Blandt andet Danmarks - og Nordens - højeste træ, der står nær Slåensø og måler omkring 52 meter. Men der er også mange yngre douglasgraner, teenagere på 60-80 år og også væsentligt yngre træer, så kommende generationer vil også kunne nyde synet af kæmpetræer i Silkeborgskovene.

Man er velkommen til at møde op og følge træfældningen på fredag - men naturligvis på behørig afstand.