Multi-coloured wardrobe showcase, for sale, closeup view

Seniorshoppen besøger Balle-pensionister

BALLE Balle Sogns Pensionistforening får besøg af Seniorshoppens modeshow i Balle Sognegård tirsdag eftermiddag den 1. maj.

Seniorshoppen kommer med sin forårskollektion. Alle er velkommen, men tilmelding er ønskelig. Der serveres en kop kaffe.