Fond giver millioner til skoler

Kenneth Husujm 

Penge fra A.P. Møller Fonden skal styre samarbejde på skolerne

SILKEBORG A.P. Møller Fonden har doneret 4,5 millioner kr. til finansiering af en konkret plan, der skal sikre et bedre arbejdsmiljø for lærere og pædagoger i kommunens folkeskoler.

Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune søgte i december 2017 om Folkeskoledonationer fra A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål (A.P. Møller Fonden).

Konkret handklede ansøgningen om midler til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i kommunens folkeskoler.

Baggrunden for ansøgningen er, at en obligatorisk arbejdspladsvurdering og trivselsmåling i 2014 viste tegn på at både lærere og pædagoger i skolevæsnet oplevede en negativ udvikling i arbejdsmiljøet. Samtidig var sygefraværet blandt ansatte i folkeskolerne stigende.

På baggrund af undersøgelsen besluttede Børne- og Ungeudvalget, at Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune i samarbejde med de faglige organisationer skulle gennemføre en nærmere undersøgelse af, hvorfor det haltede med arbejdsmiljøet.

Her kom det frem, at både pædagoger og lærere i folkeskolen oplevede ofte at stå alene i arbejdet. De gav udtryk for, at de manglede muligheder for samarbejde og sparring med deres kollegaer og ledelse både i forbindelse med den pædagogiske opgave og i samarbejdet med forældre.

En plan som skoleafdelingen har udarbejdet med Skolelederforeningen, BUPL og Silkeborg Lærerforening skal bringe samarbejdet på skolerne på sporet igen.

Med donationen fra A.P. Møllers Fond på 4,5 mio. kr. er finansieringen af planen på plads.

- Med dette projekt vil vi flytte hegnspæle i samarbejdet på skolerne, og den helt store udfordring med alene-arbejde i hverdagen vil få et stort skub i den rigtige retning. Særligt samarbejdet med de faglige organisationer om at løse problemstillingerne er en vigtigt løftestang for hele projektet, siger Søren Kristensen, formand for Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg.

Skolechef Huno Kjærsgaard Jensen, Silkeborg Kommune, ser frem til at få styrket samarbejdet mellem medarbejdere på skolerne.

- Konkret skal alle medarbejdere igenem et kursusforløb, hvor de bliver bedre til at støtte og udvikle samarbejdet, så man bliver endnu dygtigere til at tage fat i lige netop den elevgruppe, som man står med på den enkelte skole, forklarer han.

Der bliver et kursusforløb med to gange tre timer i år og igen til næste år. Samlet skal ómkring 1200 medarbejder igennem forløbet, Kurserne kommer til at foregå på skolerne, og der bliver løbende fulgt op på, om det virker.