Orienteringsløb både lørdag og søndag

Lørdag løbes der sprint i området ved Indelukket og Ferskvandscentret, mens der søndag er almindeligt orienteringsløb i Sønderskoven

ORIENTERINGSLøB Det kommer til at vrimle med orienteringsløbere i Silkeborg i den kommende weekend. Både lørdag og søndag arrangerer Silkeborg Orienteringsklub løb.

På lørdag løbes der Vårsprint. Løbet er den særlige sprintdisciplin, hvor der løbes korte baner, typisk i by- og parkområder, med en varighed på 15-20 minutter, mange poster og meget høj intensitet. Det særlige ved Vårsprinten er, at der løbes to »heat« med ca. en times mellemrum, så det kræver meget at løberne med to høj intensive løb på blot 2-3 timer.

Første heat er om formiddagen og andet lige over middag. Løbet har start og mål omkring Silkeborg Orienteringsklubs Klubhus og foregår ellers i området omkring Ferskvandscentret, Indelukket; kunstmuseet og det omkringliggende byområde.

Der vil være deltagere i alle aldre fra det meste af Danmark, og der er også kommet nogle tilmeldinger fra svenske løbere. Der er på forhånd tilmeldt godt 100.

Vårsprinten er anden afdeling i Dansk Sprint Cup 2018, hvor der henover året er i alt 10 afdelinger fordelt over hele landet.

Søndag gælder det så Silkeborg OK’s traditionsrige Gudenådysten, der i år løbes i Sønderskoven med start fra det åbne område midt i skoven - ved Sønderskovvej og Rødebækvej. Løbet indgår som fjerde afdeling i Midtjyske Ungdomsliga 2018, men løbet er for alle aldersklasser, og der er på forhånd tilmeldt 238 løbere.

Banelængderne er mellem 2 og 9 km i luftlinje.

Såvel lørdag som søndag er der mulighed for eftertilmelding på løbsdagen, så det er blot med at møde frem, hvis man vil prøve orienteringsløb.